Izborna skupština SRSKŽ

Izborna sjednica Skupštine Športskog ribolovnog saveza Karlovačke županije održat će se u Školskoj sportskoj dvorani Mladost, Rakovac 1, Karlovac u subotu, 25.03.2023. godine sa početkom u 17,00 sati

DNEVNI RED
 1. Izbor radnih tijela
  a) radnog predsjedništva
  b) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  c) izborne komisije
 2. Izvještaj o radu:
  a) Upravnog odbora
  b) Natjecateljske komisije
  c) Nadzornog odbora
 3. Rasprava po Izvješćima
 4. Prihvaćanje Izvješća i donošenje odluka
 5. Razrješenje dosadašnjih članova u tijelima Saveza
  a) Predsjednika, dopredsjednika
  b) Članova Nadzornog odbora
  c) Likvidatora
 6. Izbor članova u tijelima upravljanja
  a) Predsjednika, dopredsjednika
  b) Članova Nadzornog odbora
  c) Likvidatora
 7. Plan rada i financijski plan za 2023. g.
 8. Prijedlog izmjene Statuta ŠRSKŽ
 9. Prijedlozi kandidatura u tijela upravljanja HŠRS
  11.Slobodna riječ

Predsjednik ŠRSKŽ
Tihomir Zagudajev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *