Poziv na sudački seminar HŠRS-a

Prema članku 15. Pravilnika o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima Upravni odbor HŠRS za Delegata, Vrhovnog suca ili Tajnika službenih natjecanja HŠRS može imenovati DRŽAVNE SUCE u disciplini Lov ribe udicom na plovak pod uvjetom da u tekućoj godini prisustvuju seminaru.

Svrha seminara je da se suce upozna s izmjenama/dopunama pravilnika te na taj način ujednači kriterij suđenja u Republici Hrvatskoj.

Na seminar Državne suce prijavljuju Županijski ribolovni savezi. Državni suci mogu sudjelovati na seminaru i bez prijave Županijskog saveza. Na seminaru mogu sudjelovati Društveni suci i natjecatelji u disciplini Lov ribe udicom na plovak iako neće biti imenovani za obavljanje najviših funkcija na natjecanju.

TRI TERMINA SEMINARA

Seminari će se održati:
19.02.2023. VIŠNJEVAC, Mjesni odbor J.J. Štrosmajera 2 u 10 sati
26.02.2023. ZAPREŠIĆ, Ribički dom ŠRD Zaprešić u 10 sati
05.03.2023. PRELOG, Hotel Lovac u 10 sati

Seminar će voditi predsjednik Sudačke komisije Dražen Stipetić s članovima Sudačke komisije HŠRS koji gravitiraju navedenim lokacijama.

Predviđene teme za seminar su:

  • analiza suđenja u 2022. godini,
  • odluka o sustavu natjecanja za 2020.-2024.,
  • pravilnik o natjecanju Lov ribe udicom na plovak i
  • pravilnik o suđenju
  • roštilj za liga natjecanja, izvlačenje ekipa, sektora i startnih brojeva

Državni suci do 70 godina starosti koji će prisustvovati seminaru LICENCIRAJU se za 2023. godinu i biti će predloženi za obavljanje značajnijih funkcija u suđenjima na športsko ribolovnim natjecanjima HŠRS u disciplini Lov ribe udicom na plovak.

Predsjednik Sudačke komisije Dražen Stipetić

PRIJAVE PREKO ŽUPANIJSKIH SAVEZA

Županijski ribolovni savezi prijavljuju Državne suce za seminar najkasnije do 17.02.2023. godine na adresu HŠRS, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, na fax. 01 304 1352 ili na e-mail: hsrs@zg.t-com.hr

Svaki sudac na seminaru obvezan je ispuniti upitnik i predati ga voditelju seminara.

Testiranja na seminaru nema.

HŠRS pokriva samo troškove predavača na seminaru.

NAPOMENE

Na internetskim stranicama HŠRS objavljeni su Pravilnici za natjecanja HŠRS za sve natjecateljske discipline, Odluka o sustavu natjecanja i Kalendar natjecanja.
Sve dodatne informacije možete dobiti u HŠRS ili kod predsjednika Sudačke komisije HŠRS.

Prijavnica seminar 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *